Условия за поръчка и покупка

Условия за поръчка и покупка

 1. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка, описание и цена.

 2. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не включва цена за доставка.

 3. При поръчка, потребителят посочва основните параметри според дадените в уебсайта опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

 4. Извършването на покупка става от поръчка и минава през два етапа:

  - Кликване върху бутона Добави в количка за всеки един поръчан артикул. С това действие, продуктите са добавени в потребителската         кошница на клиента.Тя може да бъде видяна горе в дясно на страницата.

  - Кликване върху бутона "Купи сега" и попълване данните за доставка.

 5. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като служител на Фирмата Оператор се свърже с него по телефон или e-mail.

 6. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

 7. Чрез натискане на бутона "Купи сега", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и Фирмата Оператор, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

 8. Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.